beginnende schaatsers

Beginnende schaatsers zijn precies dat: volwassenen die nog weinig ervaring hebben met schaatsen. Dit is ook het enige wat hen verbindt. Verder hebben ze allemaal verschillende sport- achtergronden, doelen en trainingsgeschiedenis. Dat maakt ook dat deze groep al snel de groep is waar het meest bij gedifferentieerd wordt. De snelheid van ontwikkeling op schaatsgebied zal heel snel uit elkaar gaan lopen. Verder hebben beginnende schaatsers vaak te maken met beperkende factoren die het leerproces beïnvloeden. Veel voorkomende beperkende factoren zijn:

Een van de eisen van een goede schaatsles is dat je er als cursist een “lekker gevoel” aan over houdt. Door angst, onzekerheid en spanning weg te nemen, kan jij als instructeur een cursist dit fijne gevoel geven en er voor zorgen dat je cursisten de ruimte krijgen om vanuit hun eigen mogelijkheden de schaatsbeweging onder de knie te krijgen. Het kan onder andere helpen om veel te herhalen, en vergeet vooral niet om cursisten aan te leren hoe ze moeten remmen. Dit zal ze juist het gevoel geven dat ze meer onder controle hebben.

Welke vormen gebruik je waar op de baan
Voor deze groep is een veilige, goed te bereiken verzamelplek (dicht bij de opstapplek) erg belangrijk. Vanuit deze plek zou je een pionnenbaan kunnen uitzetten. Dit geeft de mogelijkheid van een veilige situatie. Hierbij zul je vaak een stroomvorm gebruiken waarbij cursisten tegelijk kunnen schaatsen. Naast de pionnen baan kun je natuurlijk ook opdrachten geven vanaf je verzamelplek waarna je cursisten op de grote baan aan de slag kunnen gaan met een oefening.

Hoe differentieer je
Het uitzetten van een pionnenbaan maakt het meteen makkelijker om te differentiëren waar nodig. Als je cursisten hebt die prima een paar rondjes zelfstandig kunnen rijden, maar ook een (aantal) voor wie een groot rondje nog best een uitdaging is, kan je iedereen dezelfde opdracht geven, die ze ofwel om de pionnen, ofwel op de grote baan kunnen uitvoeren. Jij kan iedereen zien oefenen en iedereen kan op zijn eigen niveau schaatsen. De pionnen baan blijft dan de veilige haven die voor een aantal van je cursisten heel belangrijk kan zijn.
Ook in opdrachten kun je differentiëren. Waar de ene cursist veiligheid en herhaling nodig heeft, zal een andere cursist gebaat zijn bij een meer uitdagende opdracht. Aan jou om daarin de juiste keuze te maken (samen met je cursisten). Bekijk ook het mapje omgaan met verschillen (differentiëren)

Valkuilen
Een valkuil is dat je al te vroeg lessen wil geven met veel rondjes rijden. Dit is niet per se waar beginnende cursisten het meest van zullen leren. Dat zullen ze vooral doen als ze veel gevarieerd bewegen. Niet alleen kan je minder variëren wanneer je veel rondjes gaat rijden, ook is het heel vermoeiend als je nog niet zo goed kan schaatsen. Waarschijnlijk nog veel vermoeiender dan jij je als ervaren schaatser kan voorstellen. Zorg dus dat cursisten ook even pauze kunnen houden. Dat zou zelfs en groupe kunnen, naast het ijs. Dit moment kan je ook gebruiken om bijvoorbeeld aan je cursisten te vragen wat hun wensen of verwachtingen zijn.


Schaatsles geven aan beginnende cursisten