gevorderde schaatsers

Wie zijn je cursisten

Volwassenen die al kunnen  schaatsen en meerdere rondjes op de 400m baan per opdracht kunnen rijden. Ze verschillen allemaal in; manier van schaatsen, snelheid van schaatsen, getraindheid en reden van deelname in jouw groep.

Allemaal willen ze; 

Ze leren weer beter schaatsen door:

  1. Opdrachten waarbij ze al schaatsend uitgenodigd worden(misschien zelfs gedwongen worden) om hun schaatsbeweging aan te passen aan/beter passend te maken aan meer snelheid/langer achter elkaar schaatsen.
  2. Het wegnemen van eventuele obstakels(materiaal, niet passende bewegingen).
  3. Veel te schaatsen.

 

Welke vormen gebruik je waar op de baan

Voor deze groep is een vaste verzamelplek fijn. Vanuit deze plek kun je je opdrachten geven. Schaatsers uit deze groepen rijden graag in groepjes en dan altijd in een vast tempo met eenzelfde schaatser voorop. Als je werkt met kleine groepjes en soms individuele opdrachten dan doorbreek je dit en wordt iedereen sneller beter. Gebruik ook echt verschillende snelheden in je opdrachten zodat afwisseling hierin weer meer leeropbrengst geeft.

Hoe differentieer je

Deze groep kan uiteenlopen in snelheid en schaatsvaardigheid. Door met kleine groepjes te werken kun je iedereen het gevoel geven op niveau te schaatsen. Belangrijk is om iedereen even lang te laten schaatsen, een x aantal minuten. Het aantal rondes is dan niet een maatstaf.

Valkuilen

In deze groepen zijn er nog al eens schaatsers die alles over de schaatsbeweging gedetailleerd willen weten. Als je hier uitgebreid op in gaat, gaat dat ten koste van de schaatstijd en kom je in de verleiding veel opdrachten over de schaatsfases te geven. Dit gaat dan ten koste van opdrachten op het vlak van bewegings technische facetten.