Een goede schaatsles

Duosport is een schaatsschool. Wat wij al 30 jaar aanbieden is schaatsles. Natuurlijk willen we graag goede schaatslessen aanbieden. Als we weten wat een goede les is dan weten wij ook wat we aanbieden en hoe wij dit product d.m.v. opleiding en begeleiding kunnen vormgeven en doorontwikkelen. 

Als Duosport hebben wij vanuit kennis, ervaring en interactie met de cursisten een visie op schaatsles, op de schaatsbeweging en op de manier waarop we de schaatsbeweging kunnen aanleren. Volgens ons is “een goede les”; Het aanleren van een beweging met een gezonde dosis inspanning en op een gezellige manier maar wat betekent dat dan concreet:

vindt plaats in een lerende omgeving

heeft een juiste indeling

heeft een sportieve invulling

is een sociale activiteit