Inspiratie map

Je vindt hier geen complete lesplannen, omdat wij van mening zijn dat je als instructeur het beste les kan geven als je je éigen les geeft. Jij kent je groep en kan het best inschatten waar ze wel of niet aan toe zijn. Jij weet hoe druk het is op de baan op het uur dat je lesgeeft. Bovendien, is het helemaal niet haalbaar om lesplannen zo voor te kauwen dat iedereen het op de zelfde manier interpreteert, op de zelfde manier uitlegt en nadruk legt op dezelfde elementen. Iedere instructeur zal uiteindelijk toch nog zijn eigen les geven, ook als je andermans plan volgt.
Wat je hier wél kan vinden zijn een methodisch stappenplan, aan de hand waarvan je je (jeugd)groep kan analyseren, om een inschatting te maken van waar ze aan toe zijn, wat je ze kan gaan leren, waar je met ze mee aan de slag kan; verschillende thema’s die je kan behandelen, zoals je die ook kan vinden bij Een goede schaatsbeweging kun je thematisch benaderen, met een aantal voorbeeld oefeningen en opdrachten in steekwoorden; en een map met verschillende soorten les- en opdrachtvormen.

Mis je iets? Zou je graag meer inspiratie willen vinden over een bepaald onderwerp of thema? Bespreek het eens met je collega’s. De meest inspirerende gesprekken tussen instructeurs volgen vaak uit vragen als “Wat doe jij met je groep als…?” of “Ik heb een cursist die … Hoe pak jij dat aan?” of “Vorige les heb ik dit of dat geprobeerd met mijn groep, en toe gebeurde dit of dat. Herken je dat?” Of: “Ik zag je met je groep iets heel leuks doen op het ijs! Wat was dat?”
Daar haal je geheid inspiratie uit voor nieuwe oefeningen of lesplannen! Én misschien kunnen we hier samen nog wel wat toevoegen.

methodisch stappenplan

Nieuwjaarsweek 2022 les 1

thema’s

andere les- en opdrachtvormen