heeft een sportieve invulling

Het overgrote deel van de cursisten neem schaatsles om beter te leren schaatsen. Dat is een mooi doel op zich. Wij willen graag een actiepercentage van minimaal 80%. Dat wil zeggen dat je van een les van 60 minuten ruim 45 minuten moet schaatsen. Je leert het meest door te doen, te ervaren, te reflecteren en door uit te proberen wat de instructeur aangeeft. Ook veel cursisten willen beter leren schaatsen om goed voorbereid te zijn op het natuurijs. Schaatsen wordt dan een sportieve activiteit. Wij willen dit graag integreren in onze lessen. “Een goede schaatsles” heeft ook het karakter van een sportactiviteit. Het goede gevoel dat je ook echt fysiek iets hebt gedaan. Dat je uiteindelijk harder gaat, het langer kunt volhouden. Kortom wij willen een les ook graag een sportieve invulling geven.