Didactiek

Didactiek betekent letterlijk: ‘de kunst van het onderwijzen’, kort gezegd: ‘onderwijsleer’.

Welke keuzes maakt de instructeur tijdens de voorbereiding en uitvoering van de les.  Didactische keuzes die gemaakt worden zijn: wat vertel ik, hoe vertel ik het, hoe lang praat ik, hoe lang schaatsen of oefenen de cursisten, wanneer geef ik feedback, waar geef ik feedback, doe ik het voor, schaats ik mee enzovoort. Al deze keuzes hebben invloed op het leerproces van de cursist.

Een van de belangrijkste elementen bij de didactiek is hoe presenteer ik mezelf. We hebben het dan over stemgebruik, oogcontact met de cursisten en lichaamstaal.

Over de andere keuzes die je maakt voor en tijdens de les lees je meer bij JeugdDifferentiëren, Feedback, Soort Opdracht en Werkvorm

Of kijk onder modules bij Didactiek, Differentiëren, Feedback