jeugd

Als instructeur wil je iedere cursist zo veel mogelijk leren, maar niet elke cursist of groep cursisten is toe aan dezelfde stap. Door goed naar je groep te kijken, kun je een inschatting maken hoe ver jouw cursisten zijn. Om je te helpen bij het maken van een keuze uit de vele onderwerpen die je kunt behandelen, kun je gebruik maken van deze opbouw. Als je een keuze maakt, vraag jezelf dan altijd af: Waarom doe je wat je doet?

Als het gaat om het de schaatsbeweging hebben we geen onderscheid gemaakt in leeftijden, er is natuurlijk wel verschil in niveau. Binnen elke leeftijdsgroep heb je kinderen die beginnen met schaatsen en kinderen die het al behoorlijk kunnen en zelfs al wedstrijdjes doen. We maken onderscheid in beginnende jeugd en al gevorderde jeugd.

Wel maken we onderscheid in leeftijd bij het indelen van de groepen omdat elke leeftijdsgroep een andere ontwikkeling doormaakt en dus ook een andere aanpak vergt. Het aanleren van de schaatsbeweging heeft een ander karakter of invalshoek door verschillen biologische ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en sociale ontwikkeling 

Beginnende jeugd

Gevorderde jeugd

5-6 jarigen

7-8 jarigen

9-11 jarigen

onze jong pubers 12+