staat open voor de groep

Wat bedoelen we met open voor de groep staan? Eigenlijk is dit waar alle andere factoren van een goede schaatsinstructeur samenkomen. Als je open voor de groep staat moet je je groep goed leren kennen, om kunnen gaan met verschillen, didactische vaardigheden hebben en ook je cursisten kunnen zien, analyseren en feedback geven.

Jouw waarde als instructeur zit voor een groot deel in de uitleg die je geeft. Hierbij is het belangrijk om je bewust te zijn aan wie je je uitleg geeft en wat het doel is. Dit bepaalt namelijk mede wát je zegt, en hoe; hoe lang de uitleg duurt; of je dit met je lichaamstaal ondersteunt; hoe je oogcontact maakt; hoe je stemgebruik is; etc. Als een van die elementen niet klopt, komt je boodschap niet goed over en/of zijn je cursisten niet geënthousiasmeerd.

Schaatsles geven is een kunst en jij bent “het visitekaartje” van Duosport.

Naarmate het seizoen vordert leer je jouw cursisten beter kennen. Je herkent ze sneller aan postuur, kleding en stijl en je ziet het sneller wanneer ze goed bezig zijn, of juist helemaal niet. Ook weet je uit eerdere aanwijzingen naar die individuele cursist wat je moet zeggen – soms zelfs in steekwoorden – om een wederkerende valkuil in de schaatsbeweging van de cursist snel op te lossen. Andersom heeft de cursist jou ook leren kennen. Hij weet waar je vaak staat of wanneer je mee schaatst en wanneer hij feedback kan verwachten.
Ook als je elkaar al goed kent blijft het belangrijk je bewust te zijn van hoe je voor de groep staat. Non-verbale communicatie speelt daarbij een grote rol. Een lach op je gezicht, borst vooruit, armen niet over elkaar en handen niet in de zakken; een ontspannen en open houding straalt uit dat je er weer zin in hebt. Dat enthousiasme zullen je cursisten niet alleen van je waarderen, en overnemen, maar mogen ze eigenlijk ook wel een beetje van je verwachten.


Evalueren
Evaluatie is het belangrijkste instrument voor een instructeur om te groeien als lesgever. Bij evalueren kijk je terug op de les die je gegeven hebt. Er zijn twee bruikbare manieren van evaluatie: product-evaluatie en proces-evaluatie. Bij product-evaluatie kijk je puur naar de inhoud van de les. Ben je hier tevreden over; had het beter gekund met een andere oefening, etc. Bij de proces-evaluatie kijk je naar de manier waarop je tot dit resultaat gekomen bent, de weg die je bewandelt hebt, hoe kan ik de volgende keer sneller voorbereiden, etc. Deze evaluaties kun je altijd zelf uitvoeren, maar je kan natuurlijk ook met collega’s bespreken hoe zij iets zouden aanpakken, of met een hoofdinstructeur samen kijken naar hoe jij iets hebt aangepakt.