is didactisch vaardig

Didactiek betekent letterlijk ‘de kunst van het onderwijzen’, kort gezegd: onderwijsleer. De didactiek houdt zich bezig met de vraag hóé kennis en vaardigheid worden overgebracht. Als instructeur maak je bepaalde keuzen in je voorbereiding en tijdens de les, die het leerproces van cursisten beïnvloeden. Wát vertel je? Hoe vertel je dat? Hoe lang praat je? Ga je iets voordoen? Hoe lang schaatsen en oefenen de cursisten? Schaats je mee? Waar en wanneer geef je feedback? Ga zo maar door. Dit beïnvloedt bijvoorbeeld of cursisten geïnspireerd en geënthousiasmeerd raken en hun best zullen doen. Welke factoren zijn er nodig voor de cursist om beter te kunnen leren schaatsen? Hoe ondersteun je dit leerproces als schaatsinstructeur?
Een belangrijk element binnen de didactiek is hoe presenteer ik mezelf. We hebben het danbijvoorbeeld over stemgebruik, oogcontact en lichaamstaal.

Een didactisch vaardige instructeur krijgt het voor elkaar cursisten te motiveren in een goed opgebouwde les; ontwerpt een omgeving waarbinnen effectief en efficiënt geleerd kan worden.