verschillende soorten van aanleren

Soorten van aanleren
Er zijn verschillende soorten en stromingen van aanleren. imitatie, intrinsieke en extrinsieke (de)motivatie en probleem oplossend leren zijn de stromingen die Duosport het meest aanspreekt.

Intrinsieke motivatie = als kind tot een bepaald gedrag wordt gedreven door effect dat hij zelf oproept (kind gaat steeds meer glijden omdat hij merkt dat hij dan beter vooruit komt)
Intrinsieke demotivatie = kind wordt door het effect juist afgehouden van een herhaling (kind probeert niet meer op de binnenkant van de schaats te staan omdat het anders steeds valt)
Extrinsieke motivatie = kind wordt door gedrag gedreven door positief effect van buiten af (complimentje)
Extrinsieke demotivatie = kind wordt tot bepaald gedrag weerhouden van buitenaf (standje geven)
Probleem oplossend leren = om het kind creatief te leren denken kun je “waarom”-vragen stellen. waarom mag je niet met twee schaatsen tegelijkertijd op het ijs staan? Waarom kun je beter door je knieën gaan met schaatsen dan rechtop blijven staan? Ze leren dus door het zelf uit te proberen. Leren door doen.