Privélessen

Binnen Duosport worden twee soorten privélessen aangeboden. Reguliere privélessen en losse privélessen

Reguliere privéles

Reguliere privélessen bestaan uit een groepje vrienden of collega’s die samen schaatsles willen. Vaak voor een heel of half seizoen. De cursist bepaald zelf de samenstelling van de groep. Hierdoor kan het niveauverschil in de groep groot zijn. Bij deze groepjes is het sociale aspect vaak belangrijker dan bij reguliere lesgroepen. Het lesgeven aan een reguliere privégroep vraagt daarom wat andere kwaliteiten van een instructeur.

  1. Aandacht voor het sociale aspect: geef de cursisten in het begin van de les even de tijd om bij te kletsen maar ga daarna wel lekker aan de slag
  2. Het niveauverschil maakt lesgeven aan deze groep vaak wat lastiger. Houd voor de hele groep hetzelfde thema aan maar varieer in opdrachten (moeilijkheidsgraad)

Losse privéles

Soms wil een cursist graag specifiek aan een aspect binnen de schaatsslag werken of heeft geen tijd of behoefte om aan een reguliere schaatscursus deel te nemen. Voor deze cursisten is het mogelijk om een losse privéles te boeken. Als instructeur ga je dan met 1 of 2 cursisten een half of heel uur aan de slag. De wensen van de cursist staan hierbij voorop.