Intensiefweek

Intensief week, een paar dagen achter elkaar schaatsles. Voor de jeugd (vanaf 5 jaar) en voor volwassenen. Elke dag twee uur les met een korte pauze halverwege. Zoals de naam al zegt: een intensieve schaatsweek.

Een intensief week is schaatsles in een vakantieweek, variërend van 3 tot 5 dagen. In deze week krijgen jeugd en volwassenen in aparte groepen, naar leeftijd (jeugd) en niveau (jeugd en volwassenen) les. Deze weken staan garant voor veel schaatsplezier. Elke dag bestaat de les uit twee uur: 1 uur les, 15 minuten pauze en 45 minuten les.

De organisatie

Intensiefweken zijn populair. Dit betekent dat er veel volwassenen en jeugd tegelijk les hebben. De wekelijkse, reguliere schaatslessen gaan niet door. Om ervoor te zorgen dat alle cursisten een fijne week hebben is het belangrijk dat het indelen, op de eerste dag, goed verloopt. Bij de indeling hebben instructeurs eigen taken. Er is een hoofd-indeler die een algemeen praatje doet, vervolgens zijn er aparte indelers bij de verschillende leeftijdsgroepen en bij de volwassenen. Het is belangrijk dat ingedeelde groepen snel naar een eigen vaste plek gaan. Probeer als instructeur zo snel mogelijk de namen in je boekje te schrijven (zorg voor een juiste spelling in verband met het diploma).

De schaatsbeweging is een complexe en veelomvattende beweging. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk elementen van de schaatstechniek de revue te laten passeren. Het lukt echter nooit om alles evenveel aandacht te geven. Als instructeur maak je een afweging aan de hand van de groep die je voor je hebt staan.

De indeling

Voordat de indeling begint worden alle cursisten bij elkaar geroepen voor een algemeen praatje. Dit praatje gebeurt op een veilige plek op de baan. De indeling gaat daarna als volgt:

  1. volwassenen
  2. 5/6
  3. 7/8
  4. 9/11
  5. 12+

Elke leeftijdsgroep wordt daarna op niveau ingedeeld. Bij 5/6 en 7/8 worden de groepen gevormd door de instructeurs. Zij schatten het niveau van de kinderen in en zorgen zoveel mogelijk voor homogene groepen. Bij 9/11, 12+ en de volwassenen wordt de indeling gemaakt op basis van snelheid. Een x aantal rondes worden gereden waarnaar de groepen gevormd worden.

Er zijn altijd een of meerdere instructeurs die geen eigen groep hebben maar helpen bij het indelen. Indien nodig zullen zij enkele kinderen van groep wisselen. Doe dit als instructeur dus niet zelf, maar schakel de indeler in, hij/zij heeft het overzicht en kan het niveauverschil tussen de groepen beter inschatten.

Lesgeven in een intensiefweek

Het lesgeven in een intensiefweek verschilt vooral organisatorisch met het lesgeven aan reguliere groepen. Bij module intensiefweek kan je meer lezen over het lesgeven in een intensiefweek. Welke verschillen zijn er en waar moet je als instructeur op letten.