Lesopbouw

Het geven van les heeft altijd een doel. Op basis van dat doel kies je oefenstof en die oefenstof geef je weer in een bepaalde volgorde. Wij hanteren de volgende opbouw:

  1. Inleiding (5-10 minuten) – zowel fysieke als mentale warming-up
  2. Kern A (20-25 minuten) – herhaling van vorige week / aanleren van nieuwe oefenstof
  3. Kern B (15-20 minuten) – oefenen van de nieuwe oefenstof in rij-opdrachten
  4. Slot (5 minuten) – cooling down

Als je een lesplan maakt kun je rekening houden met de volgende principes: