Niveau 3

Deze instructeur is volledig zelfstandig en heeft geen begeleiding nodig voor het lesgeven. Hij/Zij is in staat het niveau van een groep of individu in te schatten en gepaste oefenstof en begeleiding te bieden.

Het gros van de instructeurs is een niveau-3-instructeur. Zij vormen met z’n alle dan ook de kern van het instructeursbestand. Zij zijn in staat zelfstandig les te geven. Waar nodig vullen zij de competenties van een niveau-2-instructeur aan of hebben ze een rol in de opleiding als stageplek. Ook van een niveau-3-instructeur wordt verwacht dat zij zich blijven ontwikkelen, zowel op het gebied van techniek, methodiek, didactiek als organisatie.

Door middel van (verdiepings)modules, stages en gesprekken in de instructeursruimte wordt deze ontwikkeling mogelijk gemaakt.

Binnen Duosport wordt er lesgegeven aan jeugd en volwassenen. Er wordt daarom ook onderscheid gemaakt tussen een niveau-3-instructeur jeugd en volwassenen. Lees in de pdf’s de competenties voor jeugd en volwassenen.

Competenties niveau-3-instructeur jeugd

Competenties niveau-3-instructeur volwassenen