Opleidingsplan

Het opleiding van instructeurs gebeurt op basis van competenties.

De basis van het opleidingsplan van Duosport is de competentiegerichte kwalificatiestructuur van Colo1. Kort gezegd gaat deze structuur uit van kerntaken en kernopgaven. Wat moet een instructeur kunnen en wat kunnen/moeten wij als Duosport bieden. Dit is de basis geweest voor de te behalen competenties.

Niveau Functie Kerntaak
2 Instructeur Begeleid les geven
3 Instructeur Les geven / bijdragen aan ontwikkeling en verbetering van lesgeven binnen een schaatsschool
4 Opleider/begeleider/verantwoordelijk op de dagdelen Begeleiden, stimuleren en verzorgen van de ontwikkeling van zowel de instructeurs als het les geven / verzorgen van de logistiek rondom de cursussen

Binnen Duosport wordt er gewerkt met 3 niveaus. Niveau-2-instructeurs, niveau-3-instructeurs en niveau-4-instructeurs. Elk niveau heeft zijn eigen competenties. De niveau-3-instructeurs vormen de kern van het instructeursbestand. Deze instructeurs kunnen volledig zelfstandig lesgeven. Welke competenties een instructeur als niveau-3 bezit of waar ze naar toe werken lees je bij niveau 3

Niveau-2-instructeurs zijn de ‘nieuwe’ instructeurs die in opleiding zijn. Zij staan soms al wel voor de groep, maar krijgen nog begeleiding bij het voorbereiden en geven van lessen. Welke competenties een niveau-2-instructeur bezit of waar ze naar toe werken lees je bij niveau 2

De niveau-4-instructeurs geven zelfstandig les en zijn verantwoordelijk voor het opleiden van de niveau-2-instructeurs. Ook niveau-3-instructeurs kunnen daar een rol in spelen.

Het opleidingsplan is zo vormgegeven dat alle instructeurs, ongeacht hun niveau, uitgedaagd worden om zich te blijven ontwikkelen. Door middel van modules, stages, een ronde tafel, interactieve website en instructeurs-schaatslessen wordt dit mogelijk gemaakt.