Verdieping

Naast de basismodules worden er elk seizoen ook nog modules gegeven die meer de diepte in gaan. Een jaarlijks terugkerend moment waarop dit gebeurt is de Instructeursdag. Ook tijdens het seizoen worden verdiepings modules gegeven. Soms gebeurt dit uit wens van de instructeurs, soms ook naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen/artikelen/boeken etc…

Er is een uitwerking van de volgende modules: