Timing

Een cursist uit de middengroep heeft nog moeite om optimaal gebruik te maken van druk en een goede afzet. Een goede timing van afzet en plaatsing is dan ook iets waar nog aan gewerkt kan worden.

Bekijk het onderstaande filmpje over de timing in de bocht bij schaatsers uit een middengroep:

Wat wil je bereiken door te werken aan de timing in de bocht?

Voorbeelden van oefenstof

Tip: kijk ook eens bij Timing Gevorderden voor andere ideeën!

Lichaam bocht induwen in plaats van schaatsen wegduwen

Probeer de focus van de cursisten te verleggen van het afzetten van de schaats naar jezelf de bocht in te duwen. Hierdoor gaan de cursisten meer gebruik van de druk in bocht. In de bocht heb je namelijk constant druk en moet je blijven afzetten om de bocht door te komen.
Voorbeeld van een rij-opdracht

Bekijk varianten van rij-opdrachten.

Voor timing heb je eigenlijk geen specifieke oefeningen, want dit hangt meer samen met alle vorige deelbewegingen in de bocht. De oefeningen zijn dan ook vaak meer een toepassing hiervan op de totaalbeweging. Een slechte timing kan je echter wel zien.

Aandachtspunten: Waar kun je op letten?

  • Schaats loopt naar buiten weg na het plaatsen
  • Schaats stuurt mee met de bocht
  • Er wordt continu afgezet
  • Het lichaam wordt de bocht in gedrukt in plaats van de schaatsen de bocht uit geduwd.