Plaatsing

Een cursist in een middengroep kan al aardig uit de voeten met pootje over, maar is nog niet in staat om optimaal gebruik te maken van druk. De plaatsing speelt hierbij een belangrijke rol.

 

Laat de cursist variëren in het plaatsen van de schaats in de bocht. De ene keer laat je de cursist de schaats ver naar binnen plaatsen en de andere keer juist rechts van je lichaamszwaartepunt. Hierdoor krijgt de cursist een idee, waarom het belangrijk is om je schaats rechts van het lichaamszwaartepunt te plaatsen.
Geef de cursisten de opdracht om smalle pasjes te maken. Hierdoor gaan ze meer op hun buitenkant plaatsen en plaatsen ook meer rechts van hun lichaamszwaartepunt. Let er wel op dat de cursisten niet te korte slagen gaan maken.