Klein maken / Voeten optillen / Knie buigen

Analysevraag:

Kunnen de  kinderen zich klein maken, hun voeten optillen en hun knieën buigen?

Situatie

Als de kinderen vooruit komen en ook in staat zijn weer te kunnen stoppen, zijn ze er klaar voor om verder te schaven aan hun schaatstechniek. We kunnen daarom gaan werken aan onder andere de houding van het lichaam tijdens de schaatsbeweging.

Wat zijn de voorwaarden om dit te kunnen doen?

Welke delen van de techniek kunnen ter sprake komen?

Wat zijn voorkomende fouten?

Wat zou een vervolgstap kunnen zijn?

Volgende analysevraag:

Kunnen de kinderen glijden op één been met hun knie boven teen?

Vorige analysevragen:

Kunnen de kinderen stappen en glijden op twee benen en vervolgens weer remmen?

Zijn de kinderen in staat om zelfstandig te gaan zitten en op te staan en zijn ze vertrouwd met met ijs?