Zitten en opstaan / vertrouwd raken met ijs

Analysevraag:

Zijn de kinderen in staat om zelfstandig te gaan zitten en op te staan en zijn ze vertrouwd met met ijs?

Waarom schaatsen begint bij zitten en opstaan?

Als kinderen voor het eerst het ijs op stappen, dan is dat een nieuwe omgeving voor ze. Ze zijn gewend aan een ondergrond, waarop ze prima kunnen blijven staan en makkelijk kunnen bewegen of van richting kunnen veranderen zonder te glibberen en glijen. Wanneer kinderen nog niet doorhebben hoe de ondergrond “ijs” werkt, is het heel lastig om ze technische oefeningen aan te leren. Zorg ervoor dat de kinderen vertrouwd raken met het ijs en dat de kinderen ijs zien als een leuke speelplek!

Wat zijn de voorwaarden om op te kunnen staan en te gaan zitten / vertrouwd te zijn met het ijs?

Welke delen van de techniek kunnen ter sprake komen?

Wat zijn voorkomende problemen?

Wat zou een vervolgstap kunnen zijn?

Volgende analysevraag:

Kunnen de kinderen stappen en glijden op twee benen en vervolgens weer remmen?