Methodiek

Methodiek oftewel methodeleer is de weg waarlangs geleerd wordt.

De kern van de methodiek die bij Duosport wordt toegepast, is dat schaatsen een totaalbeweging is. De afzonderlijke ‘stukjes’ kunnen niet los van elkaar worden gezien. Een verandering in het ene heeft onherroepelijk effect op het andere.

In het proces van het aanleren van de schaatsbeweging worden telkens terugkerende thema’s op een steeds hoger niveau behandeld. De wijze waarop de thema’s worden aangeboden heeft hiermee de vorm van een spiraal:

Met behulp van deze ‘leerspiraal‘ wordt de schaatsbeweging steeds verder verbeterd. Hierbij wordt altijd uitgegaan van de totale beweging. Om de totale beweging aan te leren, kun je steeds het accent leggen op één van die stukjes.

Wat betekent de Duosport methodiek voor de cursist?

  1. Door constant in de methodiek te refereren aan de totaalbeweging vallen stukjes van de beweging op hun plaats en wordt er minder verkeerd aangeleerd
  2. Er wordt al snel ‘geschaatst’ in plaats van sec geoefend;
  3. Angst speelt en grote rol in het leerproces, door uit te gaan van een vereenvoudigde totaalbeweging en de focus te leggen op ritme blijft de beweging klein en beheersbaar, zo is eventueel aanwezige angst minder overheersend;
  4. Iedereen kan op elk niveau instromen en uitdagende passende oefenstof krijgen.

De les

Voor iedere cursus en voor iedere les heeft een instructeur een specifiek doel. De basis van de doelstelling is het vaardigheidsniveau van de groep. Hierin ligt direct de moeilijkheid. De instructeur heeft te maken met een groep en het vaardigheidsniveau zal, ook in het meest gunstige geval, verschillen. In de les is het belangrijk dat de inhoud van de les voor iedereen bereikbaar én voor iedereen uitdagend en leerzaam is.

Kies uit de methodische aanpak voor de volgende groepen: