met als aandachtspunt: houding

Over houding is heel veel, maar tegelijk heel weinig te vertellen. Bij een beginnende schaatser worden andere eisen aan de houding gesteld dan bij een wedstrijdschaatser. Luchtweerstand is voor de laatste een belangrijke reden om het bovenlichaam zo laag mogelijk te houden.

Belangrijk is een goede buiging in enkels en knieën om er voor te zorgen dat de kans om achterover te vallen wordt verminderd.

Van de zijkant af gezien ziet de basishouding er ongeveer zo uit: