Differentiëren

Onder differentiëren verstaan wij rekening houden met verschillen in de groep. Dit is zowel op het niveau van les-organisatie, techniek/methodiek als didactiek.

 

1. Les-organisatie Het is essentieel dat mensen niet allemaal evenveel ronden schaatsen. Er is vaak een groot verschil tussen je cursisten op het gebied van snelheid door verschillen in techniek, conditie en kracht.

Daarom: Altijd een opdracht waarin de snellen meer afstand schaatsen dan de minder snellen. Zodat iedereen in een gelijke mate fysiek belast wordt.

 

2. Techniek en methodiek Waarschijnlijk lopen niveauverschillen binnen de groepen al vrij snel uiteen. Dat is prima. Het is bijna ondoenlijk om iedereen aparte opdrachten te geven. Wat kun je wel doen?

Kies een rode draad van opdrachten in de les en geef bij een aantal opdrachten een iets moeilijker/meer verdiepende opdracht aan diegenen die vinden dat ze dat aan kunnen. Heel af en toe kunnen de technisch minderen een iets vereenvoudigde opdracht doen. Door hier mee te variëren kun de cursisten in ieder geval het gevoel hebben “op maat les te krijgen”.


3. Didactiek Niet iedereen leert op dezelfde manier of vindt het prettig om op dezelfde manier aangesproken te worden. Daarom mag(moet) er ook daarin gedifferentieerd worden.

Ga hierbij uit van de rode draad. Dit is gestructureerd lesgeven met een goede, duidelijke verantwoording van de opdrachten. Zijn cursisten angstig, dan is het zaak veel dezelfde opdrachten te blijven geven en vooral te bevestigen/complimenteren. Aan de andere kant zijn er de meer ongeduldige cursisten. Voor deze groep is het goed af en toe een meer uitdagend aspect in de opdracht te bouwen.

 

Het gaat erom dat je bij personen de juiste snaar weet te raken. Een lesgroep bestaat uiteraard uit circa 15 verschillende personen die allen een andere aanpak nodig hebben. Er zijn al veel modules over differentiëren geweest. Twee hele goede waren de instructeursdagclinic van Peter Heerschop die de typeringen van water, vuur, aarde en lucht gebruikte, en de clinic van Jan Huijbers die gebruik maakt van de Myers-Briggs type index. Voor een verslag van de eerste moet je even aankloppen bij een andere instructeur.