7 – 8 jaar

De tweede leeftijdscategorie zijn de 7/8 jarigen. Zij zijn al verder in hun ontwikkeling dan de 5/6 jarigen. Binnen de lessen worden de keuzes daarom ook op basis van andere kenmerken gemaakt.

Algemene kenmerken

Biologische ontwikkeling

Cognitieve ontwikkeling

Sociale ontwikkeling