kan omgaan met verschillen

Omgaan met verschillen wordt ook wel differentiëren genoemd en dit is op zowel het niveau van les-organisatie, de schaatsbeweging en de manier waarop je de schaatsbeweging kunt aanleren.

Het gaat erom dat je bij personen de juiste snaar weet te raken. Een lesgroep bestaat uiteraard uit circa 15 verschillende personen die allen een andere aanpak nodig hebben.