Differentiëren, een praktijksituatie(ook een uitdaging)

4 januari 2020 Door: Mark Hakkeling

Differentiëren in praktijk.

In theorie is het : Differentiëren is het bewust, doelgericht aanbrengen van verschillen in instructie, verwerking en leertijd binnen een (heterogene) groep of klas leerlingen, op basis van onder andere hun prestaties, beheersingsniveau, leervoorkeur, interesse, motivatie en tempo.

Nu een mooi praktijkvoorbeeld.

De achtergrond:
Voor ons begint het seizoen in oktober maar de meeste mensen denken pas aan schaatsen als het echt koud begint te worden.
Dat zorgt ieder jaar weer voor een groot schaatsenthousiasme van vaak nieuwe schaatsers en veel jeugd. Natuurlijk willen we die allemaal een plekje geven en vandaar dat er vaak meer lessers zijn na de kerstvakantie.

Zo komt het voor dat je na de kerstvakantie grotendeels de ‘oude’ groepen hebt maar ook veel nieuwe cursisten waarvan er een aantal verdeeld wordt over de bestaande groepen. Je kunt dus als instructeur een paar nieuwe cursisten erbij krijgen.
Dat vereist wat van de logistiek en de organisatie. Op de eerste plaats hebben we waar nodig een extra instructeur om de nieuwe cursisten op te vangen en naar de juiste groep te begeleiden. Daarnaast kan deze ‘indeler’ ook helpen als er échte beginners bij zitten. Zo kan de instructeur met de groep aan de gang terwijl de beginners even bijles krijgen. Mocht het nodig zijn dan kunnen deze beginners ook extra op een ander tijdstip komen waarop er meer beginners zijn. Dan komen ze de eerste weken maar een paar keer extra (dat mag stiekem wel).

Tips voor de cursus na de kerst:

Nog meer (praktische) informatie vind je bij:
Duosport en differentiëren

Je kan reageren op dit bericht.

Reageer